Førermerke i gull tildelt Johny Sandmo fra NMK Drammen

JS261114Rallycross/Bakkeløp

Norsk Motor Klubb avholdt sitt årlige sportsmøte på Gardermoen lørdag 22.11.2014. Der ble alle hedret som hadde oppnådd gode resultater i løpet av motorsport-året 2014.

Johny ble tildelt førermerke i gull for sin sammenhengende innsats gjennom 20 år og med sine 30 NM medaljer, sammenhengende på rad, siden 1995. Det er det ingen andre som kan vise til, innen bilsport i Norge.

Førermerke i gull henger høyt og deles sjelden ut.

Av tidligere tildelte kan nevnes: Trond Schea, Martin Schanche i 1995, Ludvig Hunsbet i 2002, Holm Jacob Matheson i 2006, Tommy Rustad i 2006, Alf Aslak Eng i 2013 og Johny Sandmo i 2014.

Det var en meget hyggelig aften med fin stemning, god mat og godt drikke. Festen varte langt ut i de små timer.

Bildet: Johny Sandmo (tv) og Odd Byberg, President i Norsk Motor Klubb. (Foto: Roy Sandmo)