Tobias Munthe-Kaas nominert til priser

Motorsport

I tillegg til vår egen racing-galla på Wallmanns Salonger i Oslo, arrangerer Norges Motorsportforbund sin motorsportgalla som involverer alle grener innen motorsport. Motorsportgallaen er på mange måter lik idrettsgallaen som Norges Idrettsforbund arrangerer på Hamar med priser, sesonghøydepunkter og underholdning. I år skal det deles ut 7 priser med totalt 18 nominerte. Tobias er i år nominert til både prisen «Årets båtsportutøver» i tillegg til «Årets gjennombrudd». «Å bli nominert til to priser er veldig bra! Spesielt moro er det at både Marit og jeg som kjører på samme team er nominert til «Årets båtsportutøver». Alle nominerte har store prestasjoner og det er veldig hyggelig å være i selskap med disse. Det blir en spennende kveld på motorsportgallaen 17.
november på Gardermoen, avslutter Tobias»

Norges Motorsportforbund er tilsluttet Norges Idrettsforbund og den Olympiske Komite. Innen forbundet er det fire hovedgrupper; Motorsykkelsport, Båtsport, Snøscootersport og radiostyrt
motorsport. Innunder disse igjen ligger det ytterligere 21 grener med over 100 klasser. Totalt har Norges Motorsportforbund over 40 000 medlemmer.

Link til info fra NMF

Foto: Chris Davies