Bjørgulv Sverdrup Lund (50) er innstilt son ny president i Norges Motorsportforbund

Lagret under Motorsport, Nyheter

Mars-2017-11Motorsport

Bjørgulv Sverdrup Lund (50) er innstilt son ny president i Norges Motorsportforbund (NMF) etter Roy Øwre av valgkomiteen i NMF. Det kommer frem i tingdokumentene som ble publisert av NMF i går.

Sverdrup Lund er i dag leder for Brokke Driftssentral i Agder Energi Vannkraft AS, etter at han gikk av som fylkesordfører i Aust-Agder høsten 2015. Før det var han ordfører i Valle kommune. Han har tidligere også jobbet som rådgivende ingeniør i Asplan Viak Sør AS og administrasjonsleder i et maskinentreprenørfirma som heter Nomeland Anlegg AS.

Hvem er – og hva vil – Bjørgulv Sverdrup Lund i Motorforbundet?

– Jeg er oppvokst i Arendal, med satsning innenfor langrenn, friidrett, orientering og noe fotball. Etter ferdig utdannelse som sivilingeniør ved NTH i Trondheim i 1991, bodde jeg og arbeidet i Arendal før jeg flyttet til Valle i Setesdal. Der har jeg en gård, med gode jakt og friluftsområder. Disse bruker jeg flittig i sommerhalvåret, og takket være snøskuteren – så kan jeg benytte den gamle stølen og utmarka også vinterstid, sier Bjørgulv Sverdrup Lund.

– Jeg har derfor vært meget engasjert i å oppnå lokal styringsrett for kommunen innenfor lov om motorferdsel, slik at lokalsamfunnene selv kan tilrettelegge for balansert bruk av utmarka innenfor det handlingsrommet som finnes. Som nyvalgt ordfører for Høyre i en fjellkommune med store avstander og høydeforskjeller, var noe av det første jeg gjorde å invitere partileder og senere statsminister Erna Solberg inn til min gamle støl – selvsagt da med hjelp av eneste reelle hjelpemiddel som er snøskuteren. Erna Solberg gav etter denne ekspedisjonen full tilslutning til mine synspunkt, og i regjering har hun fulgt opp dette på en solid måte – og på ingen måte uten press og støy fra store deler av det øvrige politiske landskapet, fortsetter Sverdrup Lund.

Sverdrup Lund fortsetter videre – Som ordfører i Valle kommune var etablering av Setesdal folkehøgskule – motorsportskulen kanskje det største opplevelsen i perioden. Både fordi en slik skole gir et viktig og aktivt tilskudd til lokalsamfunnet mht sysselsetting, aktiviteter og ungdom, men også like mye fordi denne skolen gir et tilbud som manglet for en meget stor gruppe ungdommer som på lik linje med det tilbudet som finnes for andre interesser, også bør gis til våre unge som har valgt og satser på motorsport.

Gjennom min hverdag, så har jeg hatt snøskuteren som en vesentlig forutsetning for å komme inn til mine områder for rekreasjon og opplevelser, i tillegg har mine to gutter hatt stor glede av å kjøre motocross og trial på den lokale banen her på Åraksøyne. Jeg har derfor gjennom flere år vært med som aktivitetsleder for disse kveldene.

De siste to årene har jeg vært styreleder for Skagerrak Water Festival i Tvedestrand og Flosta. Dette er et samarbeid mellom Tvedestrand Racing Klubb og Flosta Motorbåt forening. Selskapets formål er å drive arrangementer innenfor motorsport samt publikumstilstelninger gjennom show og konserter i forbindelse med motorsportarrangementer. Utgangspunkt og innramming for aktivitetsfestivalen er de to tradisjonsrike og svært populære regattaene på disse to stedene.

Gjennom mitt politiske arbeid, så har jeg observert det jeg mener er en generell undervurdering av positive ringvirkning og konsekvenser knyttet til motorsport, parallelt med et overdrevet negativt fokus på utøvelse av våre aktiviteter. Dette gir seg uttrykk i eksempelvis et lovverk knyttet til vannskutere, som regelrett påfører brukerne en unødvendig og betydelig risiko ved å måtte kjøre 400 meter fra land. Jeg er oppvokst i skjærgården, og ville aldri trives med å ferdes så langt ute med endatil langt større båter. Vi skal ha et regelverk for motorisert ferdsel på vann, om motoren er bak ryggen, mellom beina eller foran, det spiller ingen rolle. Farkosten skal føres i henhold til et regelverk som havnemyndigheten har bestemt, ikke differensieres ut i fra hvordan doningen ser ut.

Jeg mener derfor at rammebetingelser og omdømme for motorsport er en av de viktigste oppgavene for presidenten og styret å arbeide med. Vi må komme bort i fra dagens bilde, der utøvelse av motorsport blir hindret av subjektive og ikke faktabaserte holdninger. Omverdenen til båtsport, ser dessverre altfor sjelden at dette faktisk er et laboratorium for å utvikle miljøvennlig teknologi. Dette må den nye presidenten gripe tak i etter mitt skjønn, og sørge for å løfte omdømmet og rammebetingelser for våre aktiviteter. I denne sammenheng vil det være behov for et betydelig politisk arbeid for å oppnå gjennomslag.

Sammen med stort fokus på rammebetingelser og omdømmebygging, så vil det alltid være et stort behov for organisasjonsutvikling innenfor en så stor og mangfoldig organisering som motorsportforbundet representerer. Jeg har gjennom lang erfaring i politikk sett verdien av gode strukturer, med tydelig rolledeling og åpenhet knyttet til kommunikasjon. Dersom forbundstinget går for valgkomiteens innstilling, vil jeg være en synlig leder for motorsportforbundet – både fysisk med å prioritere deltakelse på våre ulike arrangementer, men også som eksponent for tydelig og åpen kommunikasjon. Dette mener jeg er det viktigste virkemiddelet for å bygge en tillitsbasert organisasjon med fokus på samarbeid, prestasjoner og gjensidig raushet mellom alle nivåer og langs alle disipliner i organisasjonen, avslutter Bjørgulv Sverdrup Lund.

Samlet valgkomitè

– Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i en definisjon av NMF som organisasjon, de utfordringene og mulighetene som NMF har og hvilken kompetanse, ferdigheter og personlige egenskaper som dette vil kreve av en president, sier valgkomiteens leder Leif Håkestad.

 

– Vi har gjennomført samtalebaserte intervjuer med de foreslåtte kandidatene og ut i fra disse, deres CVer og referanser, samt en grundig gjennomgang i valgkomiteen landet en samlet komité på Bjørgulv Sverdrup Lund som den best egnede kandidaten som ny president i Norges Motorsportforbund, fortsetter Håkestad.

 

– En president er den øverste politiske lederen i NMF, og kan på mange måter sammenliknes med en ordfører. Han skal lede forbundsstyret, og må dermed ha særs gode lederegenskaper slik at forbundsstyret kan fungere som en slagkraftig og styrende enhet. Bjørgulf har en bred politisk erfaring på toppnivå, han er vant til å lede slike grupper og han fremstår som karismatisk og uhildet. Hans nettverk vil være av uvurderlig betydning i arbeidet med å bedre motorsportens rammevilkår og å bedre motorsportens renommé. Hans fokus på å utvikle en framsnakkingskultur i NMF er sentralt, og hans glede over å jobbe med mennesker og være tilstede blant dem vil være viktig. At han i tillegg til dette har gode kunnskaper om flere av idrettsgrenene i NMF var avgjørende for at valgkomiteen valgte nettopp han, avslutter Leif Håkestad.

Sittende president Roy Øwre gjorde det klart allerede tidlig i 2016 at han ikke var aktuell for gjenvalg. «Etter 10 år som president er det nå på tide å gi roret videre til nye krefter. Jeg har stor tiltro til valgkomiteens arbeid og at de nå har funnet frem til den beste kandidaten til å ta presidentvervet videre. Bjørgulv Sverdrup Lund har en spennende CV og jeg ser frem til å følge hans arbeid med å fremme motorsporten i årene som kommer, sier Øwre.»

Til de øvrige plassene i styret foreslås Jan Trygve Braaten (gjenvalg), Hans Petter Engstrøm, Kjetil Kristiansen (gjenvalg), Line Karlsen, Kurt Wachendorf (gjenvalg)og Cherita Masternes.

Comments are closed.