KNA demokratiserer norsk bilsport

17-april-3-250Bilsport

På KNAs landsmøte i Bodø i helgen ble det vedtatt å demokratisere Norges Bilsportforbund, ved å invitere inn flere gode ressurser i NBF sine styringsorganer.

KNA representerer den internasjonale bilorganisasjonen FIA (Féderation Internationale de l´Automobile) i Norge og har således den internasjonale bilsportmyndigheten. Denne er delegert til Norges Bilsportforbund (NBF), og slik vil det også fortsette, men nå med et mer demokratisk styre enn tidligere.

– Norsk bilsport kan se tilbake på et av sine beste år i 2015 med en rekke sterke sportslige resultater. Bilsporten har imidlertid behov for stadig utvikling, og derfor har vi vedtatt å demokratisere NBF ved å invitere inn flere gode ressurser i NBF sine styringsorganer, forteller president i KNA, Finn Erik Eilertsen.

I praksis betyr det at årsmøtet, som er NBF sitt høyeste organ, har oppnevnt følgende stemmeberettigede delegater slik:

KNA: 3

NMK: 3

NAF: 3

Andre klubber: 2

NBF kan invitere observatører/gjester til årsmøtet. Disse har ikke stemmerett.

– Det er sammen vi utvikler sporten best. Vi er opptatt av å legge til rette for både arrangører og utøvere, og håper de nye rammebetingelsene vil bidra til at ressurspersoner og andre organisasjoner engasjerer seg til beste for sporten.

KNA ble stiftet i 1907 og er landets eldste bilklubb. I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilkår for norsk bilsport, og dannet Nevnden for Automobilsport i Norge i 1932, og dette ble senere til Norges Bilsportforbund. Sammen med NBF har KNA oppnådd noen viktige milepæler som innføringen av sorte skilter i rally, slik at man kan kjøpe rallybiler avgiftsfritt, stadig lavere aldersgrenser for å begynne med bilsport og å skaffe midler til å bygge anlegg.

– Norsk bilsport går en veldig spennende fremtid i møte både blant bredden og eliten. Vi tror denne demokratiseringsprosessen vil være bra for bilsporten i tiden fremover, avslutter Eilertsen.

Legg igjen en kommentar