TV Media Produksjon AS avvikler

Lagret under Motorsport, Nyheter

Henning-Isdal-1-250Motorsport

Det er med beklagelse TV Media Produksjon AS må meddele at driften opphører og selskapet avvikles pr. 31.12.2015. Etter 15 års drift som TV-produksjonselskap og leverandør av programmer fra motorsport til norske TV-kanaler er det ikke lenger forsvarlig grunnlag til å fortsette virksomheten. Etter et svakt resultat i 2014 og ytterligere drøyt 30% tap av oppdrag og omsetning i 2015, har vi ikke lenger en plattform for selskapets videre eksistens.

Det hele startet som en hobbyvirksomhet allerede på begynnelsen av 80-tallet, da Morten Berg og Henning Isdal filmet og produserte videokassetter fra EM i rallycross. I 1984 etablerte Berg og Isdal selskapet Kanal 3 TV AS med produksjon av TV-reportasjer og videomagasinet «Club 99», VHS-kassetter med bil- og motorsportreportasjer, basert på abonnement. Videomagasinet hadde 10-12 utgivelser pr. år og på det meste var det mer enn 1500 faste abonnenter.

Isdal og Berg har vært involvert i virksomheten gjennom flere selskaper helt fra oppstart i 1984 og til avviklingen av TV Media Produksjon AS ultimo 2015. Kanal 3 TV AS ble etterfulgt av Kanal 3 Broadcast og senere TV Media Morten Berg AS. I 1989 ble TV-programmet «Shell Motorsport» lansert på TV Norge. Dette er senere blitt etterfulgt av «Pioneer Motorrevy», «Motorsport» på TV3 og «Injection» på SportN og Viasat Sport. Det har vært en sammenhengende produksjon av ukentlige motorsportmagasiner på norske TV-kanaler i 26 år, noe som i norsk TV-historie bare blir slått av «Norge Rundt».

Henning Isdal, Per Broen av Mohammed Alayoubi etablerte TV Media Produksjon AS i 2000, og overtok da teknikk og lokaler fra TV Media Morten Berg AS. I 2004 trakk Alayoubi seg ut av virksomheten og Isdal og Broen har drevet selskapet fra da og fram til i dag.

TV Media Produksjon og de tidligere selskapene har produsert bil- og motorsportprogrammer for de fleste norske TV-kanaler. Vi har produsert NM i Rally for Norges Bilsportforbund med sendinger på NRK fra 1995 og fram til og med 2014. Motorsportmagasinet, som startet som «Shell Motorsport» i 1989, har blitt produsert kontinuerlig fram til og med 2015. I tillegg til de rene motorsportprogrammene ble det i en periode også produsert to programmer med generelt bil- og trafikkinnhold, «KNA Hjulspinn» og «Grønt Lys».

Anslagsvis er det i perioden produsert 130 programmer til NRK fra Rally NM. «Shell Motorsport», «Pioneer Motorrevy» og «Motorsport» utgjør drøyt 400 programmer i perioden 1989 til 2000. «Injection» på SportN og Viasat Sport utgjør 461 programmer fra 2000 og fram til utgangen av 2015.

Totalt har TV Media Produksjon AS og de tidligere selskapene produsert mer enn 1400 TV-programmer siden oppstarten i 1984. I tillegg til TV-produksjonene kommer utallige videoproduksjoner med VHS-kassetter og DVD for salg. Av disse kan spesielt nevnes ca. 30 utgaver av videomagasinet «Club 99», «25 år med Mr. Rallycross, Martin Schanche», «Veien til VM» med Petter Solberg, «Rallycross Action» fordelt på fire DVD-plater 1979-1995 og rallycrashfilmene «Helt på Trynet» 1,2,3,4, og 5 med Eldar Vågan som presentatør.

TV Media Produksjon innehar et unikt arkiv som omfatter norsk motor- og bilsporthistorie gjennom mer enn 30 år. Vi har filmet og produsert TV-programmer fra alle grener innen norsk bilsport, og de fleste av grenene i motorsykkelsporten. Vi har fulgt alle talentene og de store profilene fra starten av deres idrettskarrierer og fram til internasjonal suksess og mesterskapstitler. Dette gjelder blant annet utøvere som Martin Schanche, Ludvig Hunsbedt, Liv Berstad, Bjørn Skogstad, Tommy Rustad, Petter og Henning Solberg, Thomas Schie, Mads Østberg, Andreas Mikkelsen og mange andre. Foruten de nasjonale mesterskapene inneholder arkivet også mye materiale fra mange avutøvernes deltakelse og prestasjoner i internasjonale løp.

TV Media har også fulgt mange av de unge talentene innen bilsporten ved at vi har vært bidragsyter til Norges Bilsportforbunds to talentkonkurranser, «Bilsportalentet» og «Bilcross Jr. Challenge», og blant annet dokumentert dette gjennom TV-reportasjer fra konkurransene fra 1998 og fram til i dag.

Det er vårt ønske og mål å sørge for at arkivet blir tatt vare på videre og forvaltet på ordentlig måte, slik at materialet ikke går tapt for ettertiden. Spesielt for norsk bilsport er dette et arkiv som på unikt vis speiler historie og utvikling gjennom mer enn 30 år, der alle grener og utøvere er representert.

Vi som har jobbet med dette gjennom alle disse årene har ikke mistet engasjementet for motorsporten, men må dessverre innse at det ikke lenger er mulig å fortsette virksomheten. Vi vil derfor benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere, Norges Bilsportforbund, motororganisasjonene, diverse medarbeidere i TV-kanalene som vi har hatt gleden av å jobbe sammen med, motorsportsklubbene, alle enkeltutøvere, funksjonærer og andre som vi har samarbeidet med og i likhet med oss på en eller annen måte har hatt et engasjement innen bil- og motorsykkelsport.

Bildet: Henning Isdal

Post en kommentar

You must be logged in to post a comment.